باسمه تعالی


*-درباره سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور-*


گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، هرساله توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با هدف ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای تعامل و انتقال تجربه‌‌ها و دستاوردها بین رؤسای موفق و دیگر مدیران شبکه بانکی کشور و همچنین، قدردانی و تکریم از ایشان برگزار می‌‌شود. این رویداد همچنین، فرصت مناسبی فراهم می‌‌آورد تا آخرین تغییرات و تحولات در حوزه بانکداری در سطح شعب، مطرح و دیدگاه‌‌های مدیران ارشد نظام بانکی کشور در این خصوص به‌مخاطبان ارایه شود.

     ماهیت فعالیت مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌نحوی است که آن‌ها را به‌رعایت قوانین و مقررات پیچیده‌ای در ارایه محصولات و خدمات بانکی ملزم کرده است. از این نظر، ضروری است در کلیه روابط تجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با مشتریان و تنظیم قراردادهای بانکی، ریسک‌های حقوقی شناسایی و سازوکار کنترل آن‌ها تعبیه شود. از این رو، لازم است رؤسای شعب که نقشی اصلی در ایجاد ارتباط بانک و مؤسسات اعتباری با مشتریان دارند، دانش کافی در خصوص انواع ریسک‌های حقوقی کسب‌وکار شعب داشته باشند. بی‌توجهی به‌نقش منحصربه‌فرد رؤسای شعب در این حوزه، علاوه بر ریسک‌های مالی، ممکن است مقبولیت بانک و مؤسسه اعتباری را به‌خطر اندازد.

     با توجه به‌اهمیت مسئولیت حقوقی رؤسای شعب در شبکه بانکی کشور، بر اساس پیشنهاد کمیته علمی، عنوان محوری سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، «مسئولیت‌های حقوقی رؤسای شعب» تعیین شد. سپس، به‌منظور شناسایی رؤسای برتر شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، معیارهای مشخصی به‌وسیله کمیته علمی احصا و به‌بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری پیشنهاد شد تا انتخاب رؤسای برتر بر این اساس صورت گیرد.

     همچنین، برای بهره‌مندی از دانش و تجارب رؤسای موفق شعب در راستای عنوان گردهمایی، نظرسنجی خواهد شد که نتایج حاصل از تحلیل داده‌های آن، در تارنمای مؤسسه قابل مشاهده خواهد بود. امید است نتایج و دستاوردهای این گردهمایی بتواند سهمی در ارتقا و بهبود عملکرد نظام انگیزشی کارکنان شبکه بانکی کشور، به‌ویژه کارکنان شعب بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری، ایفا کند.

                                                                                                                                                                          فرشاد حیدری

رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران