تاریخ شروع گردهمایی
1401-12-04
تاریخ پایان گردهمایی
1401-12-04

باسمه تعالی


*-گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور-*


گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، با عنایت به‌نقش مهم رؤسای شعب در موفقیت و پیشبرد استراتژی‌ها و اهداف عملیاتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در نیل به‌اهداف نهایی سیاستگذار پولی و بانکی، همه‌ساله توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با هدف انتقال تجارب و مهارت‌های علمی ایشان و همچنین، با هدف قدردانی و تکریم از مدیریت شعب بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری به‌عنوان ارزشمندترین دارایی آن‌ها برگزار می‌‌شود. تقویت مهارت‌‌های مورد نیاز و بحث و تبادل‌نظر میان رؤسای شعب نیز از دیگر اهدافی هستند که از برگزاری این گردهمایی دنبال می‌‌شوند.

     مؤسسه از سال 1389 نخستین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را برگزار کرد و تاکنون دوازده گردهمایی را برگزار کرده است. در دو سال گذشته، یازدهمین و دوازدهمین گردهمایی، همزمان با همه‌‌گیری ویروس کرونا به‌صورت آنلاین برگزار شد و سیزدهمین دوره گردهمایی با عنوان "مسئولیت‌های حقوقی رؤسای شعب" در اسفندماه سال جاری به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

     همانند هشت دوره گذشته، برای ارتقای دانش حرفه‌ای رؤسای موفق شعب، عنوانی برای گردهمایی انتخاب شده و متناسب با آن در پنج دوره‌ پیشین، نظرسنجی‌هایی انجام شده که نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها، در تارنمای مؤسسه قابل مشاهده است.

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران


حمایت کنندگان