برگزاری شورای راهبردی سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب
08 آذر 1401
برگزاری شورای راهبردی سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب

جلسه شورای راهبردی

سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

در تاریخ 1401/9/7 به صورت حضوری برگزار گردید.

 


جلسه شورای راهبردی سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری با عنوان "مسئولیت­‌های حقوقی رؤسای شعب" با حضور مدیران مؤسسه آموزش عالی بانکداری و نمایندگان 26 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی کشور، در تاریخ 1401/9/7 به صورت حضوری برگزار گردید و تصمیمات لازم برای بهبود روند اجرائی گردهمایی اتخاذ گردید. خاطر نشان می‌­سازد سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد گردید.